ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JUVIS

Bij faciliteren, ontwikkelen en ondersteunen komen algemene voorwaarden kijken die beide partijen garantie moet kunnen geven van een goede relatie binnen een project.

Afspraken met JUVIS:

I. Wanneer werknemers van JUVIS schriftelijke afspraken maken met de klant betreffende de werkovereenkomst, opleverdatum en betaling, dient dit na goedkeuring volgens afspraak nageleefd te worden. Dit biedt beide partijen zekerheid in het project.

SAMEN EEN PROJECT ONTWERPEN EN REALISEREN?

Schuiven naar boven